Disclaimer

AANSPRAKELIJKHEID

Vrolijk Energielabels heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.

Vrolijk Energielabels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt Vrolijk Energielabels geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Vrolijk Energielabels of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

COPYRIGHT

De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Zonder toestemming van Vrolijk Energielabels is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiŽren.

MERKEN

Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm - voor zover niet anders aangegeven - eigendom van Vrolijk Energielabels. Het is zonder schriftelijke toestemming van Vrolijk Energielabels niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van Vrolijk Energielabels.

ALGEMEEN

Het is niet toegestaan deze site te framen. Vrolijk Energielabels is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden danwel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Vrolijk Energielabels, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.